Mijn score

Heb je meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd en wens je te weten hoe goed jouw score is? Op deze pagina vind je meer informatie zoals de gemiddelde score van alle deelnemers.
Mijn score

Aan de editie Wallabie 2017 hebben 40967 leerlingen uit 385 verschillende scholen in Vlaanderen deelgenomen. Zo namen er 20998 jongens en 19969 meisjes deel aan Wallabie waarvan er 19243 in het eerste jaar en 21724 in het tweede jaar zitten.

Iedere vraag staat op 5 punten, waarbij je 1 punt krijgt als je de vraag niet hebt ingevuld of het bolletje "Weet niet" hebt gekleurd. Indien je de vraag fout hebt beantwoord, krijg je geen punten. In totaal zijn er dus 24 x 5 = 120 punten te behalen.

Om te weten te komen hoe goed jouw score is in vergelijking met de andere deelnemers kijk je best naar de gemiddelde score van alle deelnemers:

  • de gemiddelde score van alle leerlingen uit het eerste jaar is gelijk aan 57,08;
  • de gemiddelde score van alle leerlingen uit het tweede jaar is gelijk aan 65,40.

Heb je bij de Kangoeroewedstrijd een score die groter is dan de gemiddelde score dan is dat een zeer mooi resultaat! Maar zelfs al is je score minder dan het gemiddelde, dan nog kan je resultaat zeker goed zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je veel vragen blanco hebt gelaten en je niet wilde gokken op het correcte antwoord.

Maar het belangrijkste blijft natuurlijk dat je, samen met meer dan 6 miljoen andere kinderen in de wereld, veel plezier hebt beleefd aan je deelname aan Kangoeroe. Want deelnemen is belangrijker dan winnen! Dit is ook de reden waarom we geen klassement publiceren met de resultaten van individuele leerlingen. Wil je toch weten welke scores de andere leerlingen hebben behaald, neem dan een kijkje naar de onderstaande tabel waarin je kan zien welke score je moest behalen om tot de 1 %, 5 %, 10 % of 20 % beste Wallabieleerlingen te behoren.

Score%
110 1 %
95 5 %
87 10 %
77 20 %