Mijn score

Heb je meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd en wens je te weten hoe goed jouw score is? Op deze pagina vind je meer informatie zoals de gemiddelde score van alle deelnemers.
Mijn score

Aan de editie Springmuis 2017 hebben 12455 leerlingen uit 499 verschillende scholen in Vlaanderen deelgenomen. Zo namen er 6740 jongens en 5715 meisjes deel aan Springmuis van wie er 5969 in het derde leerjaar en 6486 in het vierde leerjaar zitten.

Iedere vraag staat op 5 punten, waarbij je 1 punt krijgt als je de vraag niet hebt ingevuld of het bolletje "Weet niet" hebt gekleurd. Indien je de vraag fout hebt beantwoord, krijg je geen punten. In totaal zijn er dus 24 x 5 = 120 punten te behalen.

Om te weten te komen hoe goed jouw score is in vergelijking met de andere deelnemers kijk je best naar de gemiddelde score van alle deelnemers:

  • de gemiddelde score van alle leerlingen uit het derde leerjaar is gelijk aan 53,25;
  • de gemiddelde score van alle leerlingen uit het vierde leerjaar is gelijk aan 65,07.

Heb je bij de Kangoeroewedstrijd een score die groter is dan de gemiddelde score dan is dat een zeer mooi resultaat! Maar zelfs al is je score minder dan het gemiddelde, dan nog kan je resultaat zeker goed zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je veel vragen blanco hebt gelaten en je niet wilde gokken op het correcte antwoord.

Maar het belangrijkste blijft natuurlijk dat je, samen met meer dan 6 miljoen andere kinderen in de wereld, veel plezier hebt beleefd aan je deelname aan Kangoeroe. Want deelnemen is belangrijker dan winnen! Dit is ook de reden waarom we geen klassement publiceren met de resultaten van individuele leerlingen. Wil je toch weten welke scores de andere leerlingen hebben behaald, neem dan een kijkje naar de onderstaande tabel waarin je kan zien welke score je moest behalen om tot de 1 %, 5 %, 10 % of 20 % beste Springmuisleerlingen te behoren.

Score%
101 1 %
91 5 %
85 10 %
76 20 %