Om deel te nemen aan Kangoeroe heeft je school een schoolverantwoordelijke nodig. Hij of zij ontvangt alle nodige informatie voor de praktische organisatie van Kangoeroe op school. Deze persoon schrijft leerlingen in en bezorgt hen de resultaten en prijzen.
  • Indien je reeds schoolverantwoordelijke bent, gelieve je dan NIET opnieuw te registreren.
  • Enkel een leerkracht, zorgcoördinator, directielid … uit België kan zich registreren als schoolverantwoordelijke. Ouders, leerlingen … kunnen geen schoolverantwoordelijke zijn.
  • Je registreren als schoolverantwoordelijke voor Kangoeroe 2021 kan tot 25 januari 2021.

1. Editie(s)

Voor welke editie(s) wens je je als schoolverantwoordelijke te registreren?

Wombat (leerjaar 1 en 2 van het lager onderwijs)Springmuis (leerjaar 3 en 4 van het lager onderwijs)Koala (leerjaar 5 en 6 van het lager onderwijs)Wallaroe (leerjaar 1 en 2 van de B-stroom van het secundair onderwijs)Wallabie (leerjaar 1 en 2 van de A-stroom van het secundair onderwijs)

2. Je schoolgegevens

Naam van je school

Instellingsnummer van je school

Straat en huisnummer

Postcode

Gemeente

Telefoon

3. Je persoonlijke gegevens

Naam

Voornaam

Geslacht
manvrouw

E-mailadres

De verzamelde gegevens worden opgenomen in een bestand van VWO vzw. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonsgegevens worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven. Je kan inzage krijgen in deze gegevens en ze corrigeren. Dit gebeurt op eenvoudig schriftelijk verzoek.

4. Reeds deelgenomen in het verleden?

Heeft je school in het verleden reeds deelgenomen aan Kangoeroe? Vink het onderstaande vakje dan aan en vertel aan ons wie de huidige schoolverantwoordelijke is die je wenst te vervangen.

Onze school heeft in het verleden reeds deelgenomen aan Kangoeroe.

Naam huidige schoolverantwoordelijke

Voornaam huidige schoolverantwoordelijke