Wombat is voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar een eerste kennismaking met rekenen, denken en puzzelen in wedstrijdverband. Die kennismaking kan alleen een succes worden als de leerlingen goed worden begeleid door de leerkracht.

Van de Wombat-leerlingen kunnen we niet verwachten dat ze voldoende zelfstandigheid en leesvaardigheid hebben om zonder ondersteuning plezier te beleven aan de wedstrijd. Daarom verloopt de organisatie van Wombat anders dan de andere Kangoeroe-edities.

  • De leerkracht leest de vragen minstens eenmaal voor.
  • De leerlingen maken de eerste vraag klassikaal onder begeleiding van de leerkracht.
  • De wedstrijdduur bedraagt ongeveer 50 minuten, afhankelijk van de precieze klassituatie.
  • De leerkracht biedt praktische ondersteuning aan de hele klas of aan individuele leerlingen: extra woordje uitleg, herformuleren van de vraag, gebruik van een leesblaadje, suggereren van een oplossingsstrategie, enzovoort.

Om hun deelname aan Wombat zo vlot mogelijk te laten verlopen, gebruiken de leerlingen een eenvoudig Wombat-antwoordformulier. De leraar kiest zelf hoe de leerlingen het antwoord op het antwoordformulier aanduiden: een kruisje zetten, het bolletje kleuren, een cirkeltje rond de juiste letter maken, enzovoort. Als leerlingen een fout maken, mogen ze die verbeteren.

Na de wedstrijd geeft de leerling het formulier aan de juf of meester af. Alle antwoordformulieren worden op school bewaard en worden niet naar ons opgestuurd. De leerkracht (of de schoolverantwoordelijke) geeft de antwoorden via de website in en de schoolverantwoordelijke ontvangt erna onmiddellijk de resultaten van de leerlingen.