Het invullen van een antwoordformulier is zeer eenvoudig. Toch kan het handig zijn om samen met je leerlingen ons instructiefilmpje reeds voor de wedstrijd te bekijken en dit samen met hen eens kort te bespreken.

Onderstaand filmpje illustreert hoe je het antwoordformulier voor de edities Springmuis, Koala, Wallaroe en Wallabie invult. Als leerkracht kan je op voorhand samen met je leerlingen dit filmpje bekijken en hen zo ideaal voorbereiden op de wedstrijd.

Opgelet: leerlingen die deelnemen aan de editie Wombat krijgen een ander antwoordformulier. Meer informatie over het antwoordformulier voor Wombat vind je op deze pagina.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

De instructies uit het filmpje kan je hieronder alvast nog eens nalezen. Een voorbeeldexemplaar van een antwoordformulier vind je hier terug.

  • De eerste kolom is een kladkolom en wordt door de computer niet gelezen. Hier kan de leerling een voorlopig antwoord aanduiden.
  • In de kolom “Antwoorden” moeten de leerlingen hun correct antwoord ingeven door het bolletje mooi in te kleuren. Hierbij is het belangrijk dat het bolletje voldoende donker wordt gekleurd! Een correct antwoord levert 5 punten op.
  • Wenst men toch nog een antwoord te corrigeren, dan kan dit in de laatste kolom. Men moet dan enkel het bolletje in de derde kolom kleuren van de vraag die men wenst te corrigeren (m.a.w. de leerlingen moeten niet de ganse tweede kolom overnemen in de derde kolom).
    Opgelet: gommen op het antwoordformulier is enkel toegestaan in de kladkolom!
  • Wenst men een vraag blanco te laten, dan kan men ook het bolletje “Weet niet” kleuren. Dit levert 1 punt op.