De Kangoeroewedstrijd is er voor alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar van de lagere school tot en met het tweede jaar secundair onderwijs. Er zijn vijf edities, elk bedoeld voor een specifieke doelgroep.

Deze vijf edities zijn:

  • Wombat: bedoeld voor leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar lager onderwijs;
  • Springmuis: bedoeld voor leerlingen uit het derde en vierde leerjaar lager onderwijs;
  • Koala: bedoeld voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs;
  • Wallaroe: bedoeld voor leerlingen uit het eerste en tweede jaar secundair onderwijs (B-stroom);
  • Wallabie: bedoeld voor leerlingen uit het eerste en tweede jaar secundair onderwijs (A-stroom).

Kangoeroe laat je ervaren dat wiskunde op elk niveau heel leuk en uitdagend kan zijn. Even je hersenactiviteit opdrijven voor een aantrekkelijke reken- of denkpuzzel is best wel gezond en een prima belevenis. Ontdek dat je meer kan dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kan dan jouw leerkracht van je had verwacht! Bovendien valt iedere leerling in de prijzen!

Deze reken-, denk- en puzzelvraagjes worden per editie opgesteld en zijn op die manier steeds aangepast aan de kennis van de leerlingen uit die editie. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er correct. De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?

Wombat

Wombat bestaat uit 15 meerkeuzevragen, waarvan de eerste vraag klassikaal wordt opgelost. Bovendien leest de leerkracht de vragen voor en mag hij/zij het vragenboekje voor de klas projecteren. De editie Wombat duurt ongeveer 50 minuten.

De leerlingen vullen hun antwoorden in op een antwoordformulier en geven dat nadien af aan de leerkracht. De leraar (of de Kangoeroeverantwoordelijke op school) geeft vervolgens de antwoorden van de leerlingen in via de Kangoeroewebsite. De antwoordformulieren worden op school bewaard en worden niet naar ons opgestuurd. De Kangoeroeverantwoordelijke bevestigt de ingegeven antwoorden en krijgt nadien onmiddellijk de resultaten van de leerlingen.

Springmuis, Koala, Wallaroe en Wallabie

De edities Springmuis, Koala, Wallaroe en Wallabie bestaan uit 24 meerkeuzevragen die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. De tijdsduur bedraagt 50 minuten voor Springmuis en Koala en 75 minuten voor Wallaroe en Wallabie.

Tijdens de wedstrijd vullen de leerlingen hun antwoorden in op een antwoordformulier dat de Kangoeroeverantwoordelijke na de wedstrijd naar ons opstuurt. Wij zorgen voor de digitale verwerking van alle formulieren en bezorgen nadien de resultaten van de leerlingen aan de Kangoeroeverantwoordelijken.

Plezier voor jong en oud

Meedoen met Kangoeroe is plezier voor iedereen, voor jong en oud en ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel. Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelijken; nog dagenlang wordt er over doorgepraat. De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze voorgelegd en die willen zich natuurlijk ook niet laten kennen!